سوالات متداول

کاربرد اصلی کمپرسور یخچال چیست؟

در واقع کمپرسور یا موتور یخچال از مهم ترین قطعات یخچال به شمار می رود، به گونه ای عملکرد یخچال بدون این وسیله غیر ممکن می باشد. کمپرسور در یخچال ها، انجام عمل سرمازایی را بر عهده دارند. اطلاعات بیشتر در مقاله برایتان بیان شده است.

طرز کار کمپرسور یخچال چگونه است؟

نحوه کار کمپرسور یخچال به صورتی است که اغلب لوله ترموستات را به سقف اپراتور و یا قسمت تحتانی متصل می کنند. هنگامی که ترموستات در حالت اتصال می باشد، موتور یخچال شروع به کار می کند. پس از سرد شدن گاز، حجم گاز درون لوله بلو، لوله موئی و فانوسک کاهش حجم داده و جمع می شود. برای اطلاعات بیشتر به ویدیو آموزشی در مقاله مراجعه کنید.